Kapelaan Beekman op bezoek

Op maandag 9 april bracht kapelaan/priester Beekman (en ook de oom van Pleun) groep 4 een bezoekje.
Hij vertelde over zijn leven als priester aan de hand van de vragen die de kinderen stelden.
Zij waren erg betrokken belangstellend en zelfs kritisch. En Nienke kan al een beetje Latijn lezen!


Groep 4->kapelaan Beekman