In de klas

We zijn al weer ruim over de helft van het schooljaar. Tijd om een foto impressie te maken van wat we allemaal in de klas doen en hoe dit er uit ziet.

In het onderstaande album kun je foto's bekijken van het werken in, en buiten de klas.
Zo krijgt groep 5 1x in de week muziekles van juf Louise en groep 6 ondertussen in het eigen lokaal.
Bij het vak Engels worden onze kinderen samengevoegd met de parallelgroepen. Omdat dit op verschillende tijdstippen is ontstaat er ruimte om natuur & techniek te geven aan of groep 5 of groep 6.
Ook bij geschiedenis krijgt de groep gesplitst les, omdat we in het begin van de week met 2 juffen zijn. Op deze dagen hebben we dan ook meer gelegenheid om wat dieper in te gaan op de behoeften van de kinderen.
Aardrijkskunde daarentegen volgen we dit jaar met de hele groep.
De andere vakken worden gewoon in de groep gegeven, waarbij de leerkracht afwisselend instructie geeft aan een van de twee groepen. De kinderen laten hierbij een hoge mate van zelfstandigheid zien.
Naast het werken in de klas wordt er ook gebruik gemaakt van de tafels op de gang. Kinderen werken hier veelal zelfstandig of in kleine groepjes. Dit kan zijn voor extra instructie of om verdiepingsstof te verwerken.

Klik op onderstaande foto om een kijkje te nemen in onze groep 5/6.