Verkeersveiligheidslabel
 

In maart 2004 heeft De Toermalijn het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL-label) verkregen. Wij proberen het verkeersonderwijs zodanig in te richten, dat er niet alleen theorie, maar ook integratie met de praktijk gerealiseerd wordt. Daarvoor worden elk schooljaar in alle groepen diverse activiteiten gepland, zoals: behendigheidsproef, trapvaardigheid, fiets-controle, verkenning school-thuisroute voortgezet onderwijs en aandacht voor de directe schoolomgeving.

Om het draagvlak te vergroten hebben we de medewerking van alle ouders nodig.
Naast school is er ook een verkeersouder actief en zetten we ouders in bij de ondersteuning van de diverse praktijkonderdelen. 

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De organisatie ervan berust bij Veilig Verkeer Nederland. De kinderen kunnen een diploma behalen waarop vermeld staat voor welk gedeelte men is geslaagd.