In de klas werken we hard in onze lees- of rekenboekjes.

Zelfs buiten gaat de schrijfles soms nog even door.

groep 3b->Aan het werk.