Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind móet naar school. In de leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar wordt, verplicht is naar school te gaan.
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de school. Een andere reden kan ontstaan door “een gewichtige omstandigheid”, in de meeste gevallen buiten de wil van ouders om. Bijvoorbeeld een bruiloft of een begrafenis. U moet daarvoor vooraf toestemming vragen bij de schooldirecteur. De mogelijkheden om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen voor een gezinsvakantie zijn zéér beperkt. Hier vindt u een uitgebreide toelichting met aanvraagformulieren: leerplichtwet en aanvraagformulieren: vakantieverlof buiten de schoolvakantie, vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden en een aanvraagformulier voor een werkgeversverklaring voor verlof.