Schoolgids
 
 
Beste ouders*,
Voor het tweede jaar verschijnt onze schoolgids in eerste instantie via onze website.
Op www.bs-detoermalijn.nl vindt u alle informatie over onze school. Op verzoek kunnen ouders beschikken over een papieren exemplaar.
 
Voor het lezen van de schoolgids 2017-2018 kunt u hier klikken.
 
We willen hiermee:
 
- U kennis laten maken met ons onderwijs.
- De resultaten vermelden van het afgelopen jaar d.m.v. een jaarverslag.
- Aangeven waar we met de school naar toe willen d.m.v. een jaarplan.
- Zorgen dat u beschikt over alle data en roosters: het jaarinformatieblad.
- Jaarplan, -verslag en informatieblad wor-den ook in gedrukte vorm verstrekt.
Wij hopen hiermee een goede bijdrage te leveren aan de communicatie tussen school en ouders. De gids is in overleg met team, schoolraad en ouderraad samengesteld.
 
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de definitieve tekst.
 
Naast deze jaarlijkse informatiebron kunt u natuurlijk nog onze maandelijkse informatie verwachten op papier en via de website.
 
U vindt ook nieuws en foto’s op onze veelbezochte website:
 
 
Het kan zijn dat u toch nog vragen hebt over de gang van zaken op school of over uw kind.
 
U kunt daarover altijd bellen, mailen of langskomen.
 
Namens team "de Toermalijn"
 
Patrick Adriaanse

*Waar we in deze schoolgids schrijven: ouders, bedoelen we steeds: ouders/verzorgers!