Overblijven:    

Alle kinderen van onze school kunnen gebruik maken van de overblijfregeling; iedere dag of af en toe.
Vanaf twaalf uur zijn er overblijfkrachten aanwezig om de kinderen op te vangen. Onze school heeft ervoor gekozen de tussenschoolse opvang (overblijven)  te laten verzorgen door TSO De Kempen. De M.R. heeft hiermee ingestemd. Onze co÷rdinator Wil van Steensel en alle vrijwilligers verzorgen het overblijven, alleen bij het inschrijven en bij  de facturering heeft u te maken met TSO De Kempen/NummerEen.
 
Tussenschoolse opvang wordt aangeboden tussen 12.00 en 13.00 uur. De overblijfkrachten (vrijwilligers) zorgen ervoor dat het overblijven goed verloopt. Ze schenken drinken en zien erop toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. Om 13 uur neemt een van de leerkrachten het toezicht over. Op onze school is onze conciŰrge Wil van Steensel co÷rdinator. Hij is het vaste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten.
 
Meer informatie kunt u vinden bij: www.tsodekempen.com.
Hier kunt u ook het inschrijfformulier voor het overblijven vinden. Op het inschrijfformulier staat de prijs genoemd.