Wat is de Vreedzame School?

 
Meer dan een serie lessen!
De Vreedzame School wil:
 
  • Leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
  • Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
  • Een positieve omgang met elkaar.
  • De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.