Goede communicatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Daarom is het goed om te weten wat je van elkaar kunt verwachten. Dat hebben we bij elkaar gezet bij wederzijdse verwachtingen. Als ouders en leerkrachten van mening verschillen dan ligt een gesprek met de directeur voor de hand. Levert dat onvoldoende op dan is het altijd mogelijk een klacht in te dienen. Daarvoor hebben we een klachtenregeling.
Onze school wil een leefgemeenschap zijn en daarin is een goede omgang met elkaar erg belangrijk. We hebben wat “spelregels” neergelegd in een zogenaamde gedragscode.
In onze schoolleefgemeenschap heeft iedereen een eigen taak en verantwoordelijkheid. We werken met  de Vreedzame School een programma waarin de leerlingen leren: positief met elkaar om te gaan, op een andere manier met conflicten aan te pakken, meer verantwoordelijkheid en gemeenschapszin te geven. Desondanks zullen wij ook pesten niet altijd kunnen voorkomen. Wat we daaraan doen vindt u in ons pestprotocol.