Adres:      Bs de Toermalijn
            
     Herman Gorterlaan 4
             
    5531 SR Bladel
             
    0497 382288


Een goed contact tussen school en ouders is erg belangrijk. Naast de tien-minuten-gesprekken hebt u nog de mogelijkheid om u aan te melden voor een begin of eindgesprek met de leerkracht van uw kind. De data vindt u in het jaarinformatieblad.
 
Uiteraard kunt u ook tussentijds een afspraak maken met de leerkracht of de directeur. Zie telefoonnummers en e-mail-adressen in het jaarinformatieblad.
 

Binnen de school kunt u contact opnemen met de volgende contactpersonen: