De schoolraad adviseert en informeert de directeur. Zij draagt nieuwe ideeŽn aan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat ouders opmerkingen, suggesties e.d. doorgeven aan leden van de schoolraad. Gezien de vertrouwelijkheid van de onderwerpen kunt u hier op de website inhoudelijk geen informatie vinden.
 
Onderwerpen die bijv. besproken worden:
 
- kwaliteitsverbetering
- verkeersveiligheid
- visie/missie
- communicatie school/ouders
- brandveiligheid
- voor-, tussen- en naschoolse opvang
- sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen


Leden van de schoolraad:
 
 
Judith Huijbregts judith.huijbregts@planet.nl 388750
Marc v.d. Zanden marc_vdzanden@hotmail.com 06 46210821
Benedikte Welten benedikte.welten@gmail.com 06 52502228