Leden MR schooljaar 2017-2018:
 Namens de ouders: Stijn Kennis (voorzitter), Hendrik Raes, Hanneke Tijssen 

namens het personeel: Eva Ubbink, Eveline Lavrijsen en Noud van Ham