De Toermalijn is één van de vier basisscholen in Bladel. Momenteel hebben we een leerlingenaantal van ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen.
De Toermalijn is gevestigd in een schitterend gebouw wat in 2009 in gebruik genomen is. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Noord Bladel ten westen van de Doollandweg.
 
We zijn een school binnen onderwijsstichting KempenKind gevestigd te Eersel. Zie daarvoor: www.kempenkind.nl.
 
Een van onze belangrijkste kernmerken is de wijze waarop we werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben gekozen voor De Vreedzame School: www.devreedzameschool.nl. Wij geloven dat welzijn de basis is voor leren. Met andere woorden als een kind goed in zijn vel zit, dan kan er gepresteerd worden. Voor alle uitgangspunten van ons onderwijs zie: schoolplan 2015-2019.
 
De praktische gang van zaken wordt beschreven in onze schoolgids. Voor de kleuters is er een speciaal informatieboekje nieuwe ouders.
 
U vindt alle belangrijke uitgangspunten van onze school bij elkaar onder het kopje documenten.