Blok 4: Gevoelens.
 

In elk conflict lopen de emoties hoog op.

Het herkennen van je eigen emoties en het erover kunnen vertellen aan een ander is een belangrijke vaardigheid in het oplossen van conflicten, net zo als het erkennen en respecteren van de gevoelens van een ander.

In dit blok gaan de kinderen hun vaardigheid om gevoelens te benoemen en te beschrijven en het zich in anderen te verplaatsen (inleven) verbeteren. Dit doen ze onder andere door te praten over ervaringen en gevoelens.

De emotie boosheid krijgt speciale aandacht, omdat boosheid vaak leidt tot agressie en dat leidt tot conflicten die met geweld worden opgelost.

 

In dit blok komen de volgende lessen aan bod:

 

1.                    Herkennen en benoemen van gevoelens

2.                    Gevoelens overbrengen

3.                    Omgaan met boosheid

4.                    Afkoelen en een time-outhoek

5.                    Assertiviteit

6.                    Oefenen van vaardigheden om conflicten op te                                                 lossen
 
 
 
Voor de ouders is het zeer de moeite waard om uw kind te bevragen naar hetgeen ze die dag gedaan hebben tijdens de Vreedzame School.

Vraag er ook naar bij de leerkracht van uw kind, hij of zij zal u hierover graag informatie geven.