Blok 3. Communicatie.
 
In dit blok wordt het onderdeel communicatie behandeld of, zoals het in de groepen 1 en 2 heet: praten en luisteren. Een belangrijk onderdeel omdat, naast het uitwisselen van meningen (ook al in het vorige blok aan de orde geweest), ook het leren ‘luisteren met de oren en de ogen’ aan de orde gaat komen, de non-verbale communicatie. Belangrijk omdat we dan in het hierna komende blok, gevoelens, gebruik kunnen maken van deze vaardigheden.

Voor de groepen 1 en 2 maken we de kinderen bewust van het belang van goed luisteren én van goed praten: zeggen wat je vindt of voelt en dat zeggen op een goede manier zó dat de ander begrijpt wat je bedoelt.

De eerste van de drie lessen ging over ‘nog beter luisteren’, over de functie van vragen stellen. Kinderen ervaren dat het prettig is als iemand goed naar je luistert: je aankijkt en vragen stelt. De tweede les behandelde het thema: ‘hoe vraag je iets aardig?’. Kinderen leerden vaardigheden die horen bij het samen delen. En ze leerden hoe je iets op een aardige manier vraagt. De derde en laatste les heet ‘gebarentaal’. Kijken en luisteren naar elkaar en je afvragen wat de ander nu eigenlijk bedoelt. Ontdekken wat je zelf het liefste wilt, tegen iemand ‘nee’ zeggen als hij of zij iets vervelends zegt. Spannend, maar een noodzakelijke voorwaarde om op elkaar betrokken te blijven.

De groepen 3 t/m 8 hebben een zestal lessen gehad. De eerste les ging over de basisprincipes van het communicatieproces. Het werken met het verzenden en ontvangen van boodschappen. De leerlingen hebben kunnen ervaren hoe belangrijk het is goed te kijken naar de zender om een goede interpretatie te kunnen geven van de bedoelingen. In les twee bespraken we met de kinderen hoe communicatie kan mislopen door een misverstand. In de derde les kwam het begrip ‘gezichtspunt’ aan de orde. De kinderen leerden (in)zien dat het hebben van een ander gezichtspunt niet persé een ‘ongelijk’ inhoudt! Les vier legde opnieuw de nadruk op de luistervaardigheid. Actief luisteren, parafraseren, samenvatten, vragen stellen en gevoelens spiegelen kwamen aan de orde en werden geoefend. Leuk om thuis ook eens te proberen? Les vijf verdiepte dit thema nog eens en leerde de kinderen niet alleen ook de gevoelens te benoemen maar ook om neutraal te reageren op heftige emoties. Les zes tenslotte koppelde de geleerde vaardigheden aan het stappenschema ‘oplossen van conflicten’ uit het vorige blok.

Voor u als ouders een ‘leuke uitdaging’. Oefen samen eens het goed luisteren, bijvoorbeeld bij het nabespreken van het jeugdjournaal! Luister ik wel goed? Of luister ik eigenlijk meer naar mezelf dan naar de ander, mijn kind, partner? Kan ik de ondertoon in de boodschap oppakken en benoemen? Kan ik parafraseren (kort samenvatten)? Hoe snel word ik emotioneel als een ander heftig reageert? Allemaal vragen, ook ‘gewoon vragen’ om eens met uw kind te bespreken vanuit de vraag: wat is het leerproces van mijn kind.
De leerkrachten geven u graag het stappenschema conflicten oplossen mee als u daar om vraagt.
Als u vragen hebt, stel ze rustig op school aan meester Toon Schellens, coördinator Vreedzame School.