2. Conflicten zelf oplossen.
 
Conflicten zijn een deel van ons leven. We ervaren allemaal conflicten in elk aspect van ons dagelijks leven: thuis, op school, op het werk, op straat, in onszelf. Een conflict kan gedefinieerd worden als een strijd tussen tegengestelde belangen, als een onenigheid, een meningsverschil. Op zich is een conflict neutraal: er is een verschil van mening of van belangen. Ruzie is eigenlijk al een negatieve uitwerking daarvan.
Een conflict is niet slecht op zich. Conflicten aangaan in plaats van vermijden kan leiden tot groei, ontplooiing en karaktervorming.
Ondanks het feit dat conflicten een onvervreemdbaar onderdeel van het leven van elke leerling zijn, hebben ze er meestal een beperkt begrip van. Veel basisschoolleerlingen kennen het woord niet eens. Degenen die het woord wel kennen zijn geneigd om het negatief te interpreteren en onderscheiden conflicten niet wezenlijk van geweld.

Leerlingen zouden beter met conflicten om moeten kunnen gaan: op een constructieve manier in plaats van op een destructieve manier. Als ze dat kunnen, voorkomen we in de klas, in school, op straat en later misschien in de samenleving veel geweld.
 • Les 7.
  Conflict is...
  Het begrip 'conflict' wordt samen opgebouwd en invulling gegeven. De Leerlingen leren het onderscheid tussen conflict, ruzie en geweld.
 • Les 8.
  Win-Win oplossingen.
  Leerlingen leren wat een win-win-oplossing s en oefen in het bedenken van win-win oplossingen voor conflictsituaties.
 • Les 9.
  Hoe reageer ik op een conflict?
  Leerlingen bewust maken van hoe zij reageren op een conflict, en op welke manieren je kunt reageren.
 • Les 10.
  Oefenen met de drie petjes.
  Leerlingen oefenen de verschillende manieren van reageren op een conflict (hard, zacht of stevig).
 • Les 11.
  Opstekers geven.
  Leerlingen oefenen nogmaals het geven van opstekers (beïnvloeden van het klimaat in de klas).
 • Les 12.
  Stappenplan Conflicten Oplossen.
  de leerlingen leren een eerste (simpel) stappenplan om conflicten zelf op te lossen.