1. Onze klas.
 
De Vreedzame School gaat niet alleen over het oplossen van conflicten, maar ook over de school als leefgemeenschap.
 
In dit blok leggen we de basis voor het ontwikkelen van gemeenschapsgevoel. Maar er is ook veel aandacht voor het op een positieve manier omgaan met elkaar, en voor het nemen van eigen verantwoordelijkheden.
 • Les 1.
  Elkaar beter leren kennen, we creëren een sfeer in de klas waarin iedereen zich voelt opgenomen en gewaardeerd.
 • Les 2.
  Wat is goed en wat is slecht luisteren, en de leerlingen worden zich bewust van het effect van goed luisteren.
 • Les 3.
  In deze les kijken we naar wat 'afbrekers' (onaardige, negatieve opmerkingen over iemand) doen met iemand. Het cruciale begrip 'opsteker' (een compliment, een aardige, positieve opmerking over iemand) wordt geïntroduceerd, en vanaf dat moment veel in en met de klas geoefend. Zo werken we aan een positief sociaal klimaat, waarin het gewoon is om te benoemen wat we waarderen aan elkaar.
 • Les 4.
  Deze les laat de leerlingen ervaren dat er gepraat kan worden over verschillen van mening tussen mensen en dat dit niet hoeft te betekenen dat je elkaar niet meer aardig vindt.
  En dat het op prijs gesteld wordt dat je een eigen mening hebt, en daar voor uit durft te komen.
 • Les 5.
  Hier maken de leerlingen zelf omgangsafspraken voor in de klas, nadat ze eerst hebben aangegeven hoe ze willen dat de rest van het jaar hun klas er uit ziet, als het gaat om de sfeer en de omgang met elkaar.
 • Les 6 (eventueel les 6a en les 6b).
  In deze les(sen) bespreken de leerlingen wat ze allemaal zelf zouden kunnen doen in de klas. Welke verantwoordelijkheden of taken kunnen de leerlingen zelf, en willen ze vanaf nu ook zelf gaan doen?