Buitenspel
 
Sinds de start van dit schooljaar merken we dat de leerlingen op een betere en leukere manier samenspelen. De kinderen spelen niet meer alleen  met hun eigen groep, maar gaan makkelijker met elkaar spelen. We merken dat een gegeven van de Vreedzame School, wat wij als school erg belangrijk vinden goed terug te zien is in bijvoorbeeld het buitenspel.
Dit gegeven is, dat in onze visie 'iedereen erbij hoort'.