Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de vijf á zes weken, overleg met de directeur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties, pauzes en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directeur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.
 
Voor meer informatie over de MR kunt u zich altijd wenden tot een van de MR-leden of u kunt direct mailen met iantonise@kempenkind.nl